SmartAttach

Penghantaran fail bersaiz besar atau SmartAttach adalah perkhidmatan perkongsian fail atau dokumen yang bersaiz maksimum 2GB bagi memudahkan dan melancarkan penghantaran fail atau dokumen antara penghantar ke penerima. SmartAttach juga membolehkan data di synchronize untuk capaian web dan peranti mudah alih. Ia turut mempunyai ciri-ciri keselamatan tambahan seperti penetapan kata laluan dan tarikh luput ke atas fail atau dokumen yang di kongsi.