Video Conference

Persidangan Dalam Talian atau Video Conference adalah perkhidmatan melibatkan persidangan yang berlaku dalam persekitaran alam maya secara masa nyata di mana pengguna boleh berada pada lokasi yang berbeza dan berkomunikasi antara satu sama lain melalui suara dan penglihatan. Panggilan video dibuat melalui persidangan dalam talian membolehkan pengguna mengatur sesi persidangan antara pengguna perkhidmatan MyGovUC 2.0 tanpa teks (non-text based communications). Ini boleh diatur dan dilakukan antara individual ataupun secara berkumpulan. Antara komponen utama Persidangan dalam Talian seperti berikut:

1. Panggilan Video
Untuk keselamatan siber, semua percakapan yang dibuat semasa persidangan Web ini akan di “encrypted” semasa melalui Internet ataupun “Private Network”. Selain itu, kemudahan untuk menghantar mesej melalui teks kepada ahli-ahli yang terlibat dalam persidangan ini juga turut tersedia.

2. Perkongsian “Meeting Desktop”
Sebagai penganjur persidangan, pengguna boleh kongsikan paparan yang sedang ditunjukkan pada desktop dengan pengguna yang terlibat dengan persidangan tersebut.