Smart Attach

Penghantaran fail bersaiz besar atau Smart Attach adalah antara perkhidmatan yang ditawarkan dalam IceWarp UC melibatkan perkhidmatan perkongsian fail atau dokumen yang bersaiz maksimum 2GB bagi memudah dan melancarkan penghantaran fail atau dokumen antara penghantar ke penerima. Smart attach juga membolehkan data di synchronize untuk capaian web dan peranti mudah alih. Ia turut mempunyai ciri-ciri keselamatan tambahan seperti penetapan kata laluan dan tarikh luput keatas fail atau dokumen yang di kongsi.