Conferences

Conferences atau persidangan dalam talian (video conference) adalah kemudahan yang boleh didapati dalam WebClient. Semua percakapan yang dibuat semasa persidangan dalam talian ini akan di encrypted semasa melalui internet ataupun private network. Selain itu, kemudahan untuk menghantar mesej melalui teks kepada ahli-ahli yang terlibat dalam persidangan ini juga turut tersedia. Sebagai penganjur persidangan dalam talian, pengguna boleh berkongsi paparan yang sedang ditunjukkan pada desktop kepada pengguna yang terlibat dalam persidangan tersebut.