Mengapa MyGovUC 2.0 Dilaksanakan?

MyGovUC 2.0 dilaksanakan sebagai langkah penjimatan kos melalui komunikasi yang diintegrasikan secara kolaboratif yang mana semua sektor awam di Malaysia boleh berhubung dan menjayakan sesuatu projek melalui sistem komunikasi yang ditawarkan oleh MyGovUC 2.0.

Jaminan Tahap Perkhidmatan MyGovUC 2.0

Tahap kesediaan (availability) perkhidmatan MyGovUC 2.0 adalah 99.9% untuk semua peralatan (perkakasan dan perisian) MyGovUC 2.0 di dalam Pusat Data Sektor Awam (PDSA).