Perkhidmatan

2 jenis pilihan pakej storan.

1. Pakej yang ditawarkan di atas adalah garis panduan yang dicadangkan. Akan tetapi, penawaran pakej ini juga boleh ditawarkan
kepada mana-mana pengguna tertakluk kepada keperluan skop kerja dan perlu diluluskan oleh pihak pengurusan Kementerian dan
Agensi masing-masing.

2. Tambahan minimum 1GB untuk semua pengguna boleh dilakukan, tertakluk kepada tugasan dan kelulusan agensi masing-masing.

Perkhidmatan Gred

8GB

Bagi pengguna MyGovUC 2.0

(Sekiranya terdapat perubahan akan dimaklumkan kemudian)

5GB

Bagi pengguna sekolah

(Sekiranya terdapat perubahan akan dimaklumkan kemudian)