Soalan Lazim

Umum

 • Solusi baharu Perkhidmatan MyGovUC 2.0 melibatkan perubahan platform secara on premise ke cloud bagi memastikan tahap ketersediaan perkhidmatan komunikasi dan kolaborasi dapat ditingkatkan.


 • Objektif pelaksanaan solusi baharu Perkhidmatan MyGovUC 2.0 adalah bertujuan meningkatkan kestabilan capaian dan tahap keselamatan perkhidmatan MyGovUC 2.0. Pelaksanaan ini adalah selaras dengan dasar Pendigitalan Strategik Sektor Awam 2021-2025.


 • Tarikh migrasi penukaran platform sedia ada Perkhidmatan MyGovUC 2.0 ke platform baharu bermula pada 26 November 2021. Aktiviti migrasi ini akan dilaksanakan secara berfasa mengikut Agensi.


 • Perkhidmatan platform baharu dijangka dapat digunakan sepenuhnya di Kementerian dan Agensi bermula pada 30 Disember 2021 bergantung kepada kesediaan Agensi.


 • Penukaran platform Perkhidmatan MyGovUC 2.0 dilakukan dalam masa yang singkat adalah untuk memberi tumpuan kepada penambahbaikan segera bagi meningkatkan tahap keselamatan perkhidmatan MyGovUC 2.0.


 • Antara kelebihan utama platform baharu adalah penambahan storan iaitu sebanyak 1TB berbanding 20GB sebelum ini. Selain itu, platform baharu turut menawarkan fungsi-fungsi persidangan dalam talian yang dinantikan pengguna seperti lobby, recording (sehingga 8 jam), latar belakang, dan penghantaran dokumen atau gambar melalui chat. Platform baharu ini juga membenarkan "undo send" dalam tempoh 30 saat e-mel dihantar, atau tiada had tempoh jika pilihan Confidential Mail dipilih. • Pengguna boleh mendapatkan maklumat berkenaan platform baharu MyGovUC 2.0 melalui:
 • 1. E-mel Hebahan (yang mengandungi poster dan video).
  2. Change Ambassadors akan diberi pendedahan awal dan dilatih untuk memberikan penerangan kepada pengguna di agensi masing-masing berkenaan platform baharu MyGovUC 2.0.
  3. Learning Management System (LMS) MyGovUC 2.0.
  4. Portal MyGovUC 2.0

 • Pengguna juga boleh menghubungi Pasukan Projek MyGovUC 2.0 bagi mendapatkan maklumat yang diperlukan dari semasa ke semasa. Maklumat boleh diperolehi di Portal MyGovUC 2.0


 • Bagi mendapatkan bantuan tentang platform baharu MyGovUC 2.0, pengguna boleh merujuk Meja Bantuan di talian 03-83200660 atau melalui e-mel di sdmygovuc@mampu.gov.my. Meja bantuan beroperasi Isnin hingga Ahad, 24 jam setiap hari.

 

Akses

 • Pengguna boleh mengakses platform baharu Perkhidmatan MyGovUC 2.0 dengan menggunakan UserID yang sama, menerusi capaian mail.mygovuc.gov.my. Kata laluan sementara akan diedarkan kepada semua pengguna melalui e-mel untuk log masuk kali pertama di domain platform baharu. Seterusnya pengguna perlu menukar kata laluan mengikut ketetapan yang disarankan.


 • Pengguna dinasihatkan menggunakan Web Browser versi yang terkini. Pengguna boleh menggunakan pelbagai jenis Web Browser seperti Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, dan Safari.


 • Spesifikasi minimum komputer untuk menggunakan platform baharu ini adalah dual core processor dan 2GB memori.


 • Ya, pengguna boleh mengakses platform baharu dengan menggunakan aplikasi Google di peranti mudah alih. Pengguna Apple iOS dan Android masing-masing boleh mendapatkan aplikasi Gmail, Calendar, Google Chat, Google Meet dan lain-lain dari App Store atau Play Store. Manual Pengguna akan dikemas kini dari semasa ke semasa di portal MyGovUC 2.0.


 • Pengguna boleh mengakses akaun MyGovUC Icewarp E-mel sehingga 31 Januari 2021. • Ya, UserID dan kata laluan sementara akan diedarkan kepada pengguna untuk digunakan semasa log masuk kali pertama ke Domain platform baharu. Pengguna perlu menukar kata laluan dengan mengikuti langkah berikut:
 • 1. Masukkan alamat emel
  2. Masukkan kata laluan sementara (abcd.1234#)
  3. Klik Accept
  4. Masukkan kata laluan baharu • Alamat e-mel pengguna akan dikekalkan untuk platform baharu. Bagi kata laluan GWS, pengguna akan dibekalkan dengan kata laluan sementara dan pengguna perlu menukar kata laluan pada log masuk kali pertama. Pengguna juga perlu melakukan penetapan 2FA


 • Sekiranya pengguna terlupa kata laluan, Pentadbir UC perlu menghubungi Meja Bantuan MyGovUC 2.0 untuk bantuan selanjutnya melalui talian di 03-8320 0660 atau e-mel kepada sdmygovuc@mampu.gov.my


 • Bagi membolehkan Kementerian/Agensi yang mempunyai langganan sedia ada GWS menggunakan perkhidmatan MyGovUC 2.0, pihak Pasukan Projek MyGovUC 2.0 mencadangkan beberapa pilihan yang boleh diambil oleh agensi bagi membolehkan domain agensi dapat dimigrasi ke GWS. Antara pilihan yang dicadangkan adalah dengan membuat penukaran domain utama kepada sub-domain, rename domain atau menghapuskan domain yang digunakan semasa langganan.


 • Pengguna boleh mengakses platform baharu tersebut melalui tetapan di Outlook tetapi pengguna hanya boleh menggunakan fungsi e-mel sahaja. Pengguna digalakkan untuk menggunakan akses melalui web untuk mendapatkan semua fungsi yang disediakan dalam platform baharu tersebut.


 • Ya, pengguna boleh membuat folder dan menyimpan fail back up e-mel secara local. Sebelum muatnaik fail tersebut ke akaun e-mel platform baharu, pengguna dinasihatkan untuk menjalankan aktiviti scan virus.


 • Sekiranya pengguna tidak dapat log masuk ke platform baharu dengan menggunakan kata laluan sementara, pengguna dinasihati untuk menghubungi Meja Bantuan MyGovUC 2.0 untuk bantuan selanjutnya melalui talian di 03-8320 0660 atau e-mel kepada sdmygovuc@mampu.gov.my
 • Sekiranya pengguna menghadapi masalah untuk membuat back up bagi proses migrasi ke platform baharu, pengguna boleh mendapatkan khidmat bantuan sokongan menerusi saluran seperti berikut:
 • i. Kiosk Bantuan Online
  ii. Meja Bantuan MyGovUC 2.0 melalui talian di 03-8320 0660 atau e-mel kepada sdmygovuc@mampu.gov.my
  iii. Rujuk kepada Manual migrasi yang terdapat di dalam Portal MyGovUC 2.0. • Sekiranya terdapat ralat atau mesej error, pengguna boleh mendapatkan khidmat bantuan sokongan menerusi saluran seperti berikut:
 • i. Kiosk Bantuan Online
  ii. Meja Bantuan MyGovUC 2.0 melalui talian di 03-8320 0660 atau e-mel kepada sdmygovuc@mampu.gov.my.

 

Ciri-ciri

 • Ya, fungsi Distribution List (DL) tersedia dalam platform baharu tersebut.


 • Ya, fungsi chatting tersedia di platform baharu melalui aplikasi Chat. Chat membolehkan pengguna berbual antara satu sama lain dan mempunyai fungsi tambahan thread. Fungsi Thread membantu pengguna membincangkan topik berasingan dalam ruang yang sama.


 • Pengguna boleh menggunakan aplikasi Docs, Sheets, dan Slides yang disediakan melalui Google Workspace (GWS) untuk bekerja dan berkolaborasi dengan pengguna lain pada masa yang sama.


 • Ya, pengguna boleh menetapkan host dan co-host untuk persidangan dalam talian. Secara default, penganjur persidangan dalam talian adalah host sesi tersebut. Jika host sesi adalah individu berlainan daripada penganjur sesi, penganjur sesi perlu memindah milik (ownership) persidangan kepada host baharu di dalam Calendar. Host boleh menghadkan screen sharing dan chatting, mute peserta, dan membuat tetapan co-host. Setiap sesi persidangan boleh mempunyai maksimum 25 co-host.


 • Ya, pengguna boleh merakam sesi persidangan dalam talian. Persidangan dalam talian Meet mempunyai fungsi rakaman sehingga 8 jam, dan rakaman disulitkan secara default. Adalah diingatkan rakaman maklumat terperingkat adalah tidak dibenarkan.


 • Jumlah maksimum peserta yang dibenarkan untuk persidangan dalam talian platform baharu adalah 250 peserta.


 • Pengguna boleh sync kalendar dan contact dari peranti mudah alih dengan membenarkan Calendar mengakses kalendar dan kenalan di settings Calendar. Sila rujuk Manual Migrasi Kalendar dan Kontak.


 • Migrasi DL ke platform baharu akan dilakukan oleh pasukan projek.


 • Carian contact boleh dilakukan merentasi setiap agensi atau dalam agensi sendiri sahaja.


 • Ya, tetapan DNS akan mengalami perubahan. Rekod-rekod konfigurasi di dalam DNS perlu diubah bagi memastikan migrasi platform baharu Google Workspace.


 • Ya, platform baharu menyediakan fungsi untuk melihat ahli di dalam mail group atau DL agensi.

 

Keselamatan


  Antara fungsi-fungsi yang tersedia untuk penggunaan e-mel platform baharu MyGovUC 2.0 adalah:

 • Perkhidmatan e-mel MyGovUC 2.0:
 • 1. Penggunaan fungsi enkripsi bagi data at rest (data yang disimpan) dan data in transit (data dalam penghantaran) secara automatik.
  2. Infrastruktur cloud dan kemudahan storan on premise di Pusat Data Sektor Awam (PDSA) disediakan untuk penyimpanan maklumat.
  3. Fungsi Confidential Mode yang tidak membenarkan e-mel dimajukan (forward), disalin, dicetak dan dimuat turun.

 • Kaedah penghantaran maklumat rahsia secara selamat:
 • 1. Maklumat disimpan secara on premise di Pusat Data Sektor Awam (PDSA) menggunakan fungsi yang disediakan. Fungsi ini akan menjana pautan dan kata laluan yang unik.
  2. Penghantaran adalah dengan menyertakan pautan pada kandungan e-mel dan dihantar menggunakan fungsi Confidential Mode yang disediakan.
  3. Kata laluan unik yang dijana dihantar kepada penerima. • Tidak, pengguna perlu melakukan penetapan pengesahan 2FA. Penetapan 2FA adalah mandatori bagi memastikan keselamatan pengunaan platform baharu MyGovUC 2.0.


 • Sekiranya pengguna tidak dapat menerima kod 2FA melalui SMS atau panggilan telefon, pengguna boleh menggunakan alternatif Google Prompt (perlu mempunyai akses internet) atau Google Authenticator (tidak memerlukan akses internet) untuk log masuk. Sila rujuk Manual Pengesahan 2 Langkah (2FA).

 

Migrasi

 • Pengguna boleh melakukan aktiviti back up e-mel sehingga tarikh akhir IceWarp iaitu pada 31hb Januari 2022. Sekiranya pengguna memerlukan bantuan lanjut, boleh hubungi Meja Bantuan MyGovUC 2.0 untuk bantuan selanjutnya melalui talian di 03-8320 0660 atau e-mel kepada sdmygovuc@mampu.gov.my.


 • Ya, pengguna perlu melakukan back up dan migrasi e-mel, kalendar dan contact secara kendiri dengan merujuk Manual Pengguna yang boleh di akses di Portal MyGovUC 2.0.
 • Ya, pengguna perlu melakukan konfigurasi Outlook/ Thunderbird untuk menggunakan Outlook/ Thunderbird bagi melakukan back up.


 • Sekiranya terdapat masalah semasa konfigurasi Thunderbird (IMAP), pengguna boleh mendapatkan khidmat bantuan sokongan menerusi saluran seperti berikut:
 • i. Kiosk Bantuan Online
  ii. Meja Bantuan MyGovUC 2.0 melalui talian di 03-8320 0660 atau e-mel kepada sdmygovuc@mampu.gov.my.
  iii. Rujuk kepada Manual migrasi yang terdapat di dalam Portal MyGovUC 2.0. • Domain bagi Kementerian/Jabatan/Agensi akan dikekalkan seperti domain sedia ada.


 • Data yang telah di back up boleh di muat naik ke akaun e-mel platform baharu setelah migrasi. Sila rujuk Portal MyGovUC 2.0. Sekiranya pengguna perlu bantuan lanjut, boleh hubungi Meja Bantuan MyGovUC 2.0 untuk pertolongan selanjutnya melalui talian di 03-8320 0660 atau e-mel kepada sdmygovuc@mampu.gov.my.


 • Kata laluan sementara akan di-e-melkan kepada pengguna sebelum atau pada hari migrasi. Sekiranya pengguna tidak menerima kata laluan sementara, sila hubungi Meja Bantuan MyGovUC 2.0 untuk pertolongan selanjutnya melalui talian di 03-8320 0660 atau e-mel kepada sdmygovuc@mampu.gov.my.

 

Pentadbir UC

 • Untuk melakukan reset kata laluan dan pertukaran OU semasa tempoh pembekuan UPMS, pentadbir UC boleh membuat permohonan melalui Meja Bantuan MyGovUC 2.0 melalui talian 03-8320 0660 atau e-mel kepada sdmygovuc@mampu.gov.my.


 • Semasa tempoh pembekuan UPMS, penambahan senarai DL hanya boleh dilakukan melalui Meja Bantuan MyGovUC 2.0. Pentadbir UC perlu membuat permohonan melalui Meja Bantuan MyGovUC 2.0 melalui talian 03-8320 0660 atau e-mel kepada sdmygovuc@mampu.gov.my


 • Pentadbir UC perlu membuat permohonan mewujudkan akaun baharu kepada Meja Bantuan dengan mengisi Borang Permohonan yang telah dimuatnaik di Portal MyGovUC 2.0.