Portal Komunikasi dan Kolaboratif ialah portal yang boleh melaksanakan perkongsian dokumen, interaksi, media sosial dan lain-lain. Perkhidmatan ini memudahkan pengguna melaksanakan kerja dengan menggunakan chat, berkongsi fail (Shared File) dan kekal berhubung. Melalui Portal Komunikasi dan Kolaboratif, rakan sekerja boleh menyiarkan mesej mereka sendiri dan mengikuti mesej penting yang dikongsikan oleh rakan sekerja yang lain. Perkhidmatan yang disediakan ini membolehkan pengguna berkomunikasi secara kolaboratif antara pengguna dari semua agensi yang terlibat.

Perkhidmatan ini juga mempunyai ciri-ciri berikut:

i. Portal Komunikasi dan Kolaboratif bersesuaian mengikut perkhidmatan yang ditawarkan yang membenarkan komunikasi bersepadu dan kolaboratif antara agensi atau pengguna.
ii. Minimum saiz storan personel akan dibekalkan bagi setiap pengguna Perkhidmatan MyGovUC 2.0
iii. Pelaksanaan perkhidmatan kolaboratif versi terkini yang boleh melaksanakan perkongsian dokumen, interaksi, media sosial, iklan, buletin, forum dan lain-lain.