Latihan hanya dibuka untuk pengguna berdaftar MyGovUC 2.0.

12 Julai 2022 (Selasa), 9.00 pagi – 4.30 petang
Latihan Pengguna MyGovUC 2.0 (Sesi 41) – KKM

19 Julai 2022 (Selasa), 9.00 pagi – 4.30 petang
Latihan Pengguna MyGovUC 2.0 (Sesi 42) – Fungsi Asas Perkhidmatan Utama

20 dan 21 Julai 2022 (Rabu dan Khamis), 9.00 pagi – 4.30 petang
Latihan Pentadbir UC MyGovUC 2.0 (Sesi 37/38)