Sistem Pengurusan Latihan atau Learning Management System (LMS) adalah medium untuk memudahkan prosedur Change Management dalam pelaksanaan Perkhidmatan MyGovUC 2.0. Sistem Pengurusan Latihan (LMS) merupakan satu platform perisian khusus bagi melaksanakan menyediakan latihan, mengisi latihan dan mengikuti latihan yang ditawarkan dalam Perkhidmatan MyGovUC 2.0. yang akan dilaksanakan oleh pihak SYARIKAT dengan kawalselia daripada pihak KERAJAAN.