Sistem Pengurusan Profil Pengguna (UPMS) adalah sistem yang akan digunakan oleh pentadbir dan pengguna untuk menguruskan maklumat profil semua pengguna Perkhidmatan MyGovUC 2.0 di agensi masing-masing tertakluk kepada modul yang dibenarkan. Sistem UPMS akan berkomunikasi dengan sistem SSO platform baharu.
Fungsi dan perincian bagi pelaksanaan keseluruhan perkhidmatan sistem pengurusan profil pengguna adalah seperti berikut:

a) Menguruskan pendaftaran, kemaskini, menghapus/Disable akaun pengguna Perkhidmatan MyGovUC 2.0.
i. Pengguna Biasa
ii. Pentadbir Unified Communication Agensi
iii. Super Admin
iv. Pentadbir Tukar Kata Laluan
v. Pentadbir Meja Perkhidmatan
b) Menguruskan pendaftaran, kemaskini, menghapus/Disable Unit Organisasi (OU).
c) Menguruskan pendaftaran, kemaskini, menghapus/Disable Distribution List (DL).
d) Menguruskan pendaftaran, kemaskini , menghapus/Disable Group.
e) Memaparkan maklumat berdasarkan carian kontak.
f) Menghasilkan laporan yang berkaitan.
g) Menguruskan akaun pengguna untuk semua aktiviti yang diperlukan oleh pentadbir seperti:

i. Menjana laporan dan statistik penggunaan mengikut kementerian, agensi dan akaun pengguna mengikut keperluan.
ii. Proses semakan dan pengesahan pengguna.
iii. Dashboard dan dipaparkan statistik berdasarkan capaian agensi masing- masing.
iv. Lain-lain fungsi berdasarkan keperluan semasa KERAJAAN.
h) Penyediaan fungsi yang menyimpan semua log maklumat komunikasi dan mempunyai kemudahan jejak audit (audit trail).