Halaman

Aduan dan Maklum Balas

Arahan:

1. Borang ini terdiri daripada 2 bahagian iaitu Bahagian A (Maklumat Pengadu) dan Bahagian B (Maklumat Aduan).

2. Pemohon perlu mengisi Bahagian A dan B. Semua medan adalah mandatori. Sila rujuk Lampiran A untuk melihat contoh borang yang telah lengkap diisi.


A. MAKLUMAT PENGADU