Halaman

Mail Relay

Mail Relay adalah proses memindahkan e-mel dari satu server ke server lain untuk penghantaran. Ia boleh dikonfigurasikan melalui pengesahan relay, IP atau hos yang dipercayai. Mail Relay diintegrasikan dengan platform baharu dan perincian bagi pelaksanaan keseluruhan perkhidmatan Mail Relay adalah seperti berikut:

a) Perkhidmatan Mail Relay berkeupayaan menghantar e-mel seperti notifikasi, risalah, pengumuman dan maklumat terbaru kepada pengguna dalam sesuatu masa.
b) Kemudahan Mail Relay dengan kapasiti tinggi iaitu sehingga 15 juta e-mel sebulan. Ini bergantung kepada infrastruktur dan perkakasan MyGovUC 2.0 di PDSA.
c) Kemudahan bantuan teknikal atau antaramuka yang bersesuaian untuk membantu agensi bagi membuat konfigurasi Mail Relay.
d) Konfigurasi dengan mana-mana peralatan dan aplikasi KERAJAAN yang memerlukan kemudahan Mail Relay.

Pengarkiban Dalam Talian

Pengarkiban dalam Talian atau Online Archiving adalah perkhidmatan yang membenarkan akses kepada arkib secara dalam talian secara automatik terhadap e-mel yang telah dihantar dan diterima. Ia turut menyokong pengarkiban dibuat secara manual atau berjadual.

Sistem Pelaporan

Sistem Pelaporan (Dashboard) merupakan sistem yang dibangunkan bagi membolehkan Pasukan KERAJAAN atau Pentadbir e-mel agensi pengguna untuk melihat pelbagai statistik mengikut keperluan dan kehendak semasa agensi. Sistem Pelaporan yang dibangunkan mempunyai fungsi-fungsi seperti berikut:

a) Maklumat statistik dipapar dalam bentuk dashboard yang menarik.
b) Penjanaan statistik Sistem Pelaporan tidak mengganggu prestasi lain-lain Perkhidmatan MyGovUC 2.0 dan boleh dicapai secara mobile.
c) Laporan-laporan dalam Sistem Pelaporan boleh dieksport dan dicetak mengikut pelbagai format fail yang sesuai.

Sistem Pelaporan merangkumi laporan seperti berikut:

a) Laporan bilangan e-mel keluar masuk.
b) Laporan penggunaan.
c) Laporan pemantauan antivirus, antispam dan anti spoof.
d) Laporan e-mel yang disekat (inbound / outbound).
e) Laporan mengikut kementerian, agensi dan pengguna.
f) Laporan bagi kesediaan setiap perkhidmatan, perkakasan dan perisian (health check).
g) Laporan penggunaan mengikut setiap perkhidmatan.
h) Lain-lain laporan yang perlu dijana mengikut keperluan KERAJAAN dari semasa ke semasa.

Sistem Pelaporan membolehkan penjanaan statistik dan laporan dibuat dari semasa ke semasa mengikut keperluan KERAJAAN seperti berikut:

a) Laporan Harian.
b) Laporan Bulanan.
c) Laporan Lain / Ad hoc Report.

Sistem Meja Bantuan

Sistem Pengurusan Meja Bantuan (Helpdesk) yang dibangunkan merupakan satu sistem bagi pengurusan aduan yang digunakan untuk membuat aduan atau permohonan. Sistem Pengurusan Meja Bantuan yang akan dilaksanakan beroperasi 24 jam seminggu (24 x 7), dimana pasukan meja bantuan yang bertugas akan menjalankan peranan sebagai pasukan sokongan tahap 1 dan bertindak sebagai pusat Single Point of Contact (SPOC) bagi semua panggilan insiden atau permohonan perkhidmatan dalam masa Waktu Bekerja mahupun pada waktu berlaku insiden yang tidak diingini pada luar Waktu Bekerja.

Sistem Pengurusan Latihan (LMS)

Sistem Pengurusan Latihan atau Learning Management System (LMS) adalah medium untuk memudahkan prosedur Change Management dalam pelaksanaan Perkhidmatan MyGovUC 2.0. Sistem Pengurusan Latihan (LMS) merupakan satu platform perisian khusus bagi melaksanakan menyediakan latihan, mengisi latihan dan mengikuti latihan yang ditawarkan dalam Perkhidmatan MyGovUC 2.0. yang akan dilaksanakan oleh pihak SYARIKAT dengan kawalselia daripada pihak KERAJAAN.

Sistem Pengurusan Profil Pengguna (UPMS)

Sistem Pengurusan Profil Pengguna (UPMS) adalah sistem yang akan digunakan oleh pentadbir dan pengguna untuk menguruskan maklumat profil semua pengguna Perkhidmatan MyGovUC 2.0 di agensi masing-masing tertakluk kepada modul yang dibenarkan. Sistem UPMS akan berkomunikasi dengan sistem SSO platform baharu.
Fungsi dan perincian bagi pelaksanaan keseluruhan perkhidmatan sistem pengurusan profil pengguna adalah seperti berikut:

a) Menguruskan pendaftaran, kemaskini, menghapus/Disable akaun pengguna Perkhidmatan MyGovUC 2.0.
i. Pengguna Biasa
ii. Pentadbir Unified Communication Agensi
iii. Super Admin
iv. Pentadbir Tukar Kata Laluan
v. Pentadbir Meja Perkhidmatan
b) Menguruskan pendaftaran, kemaskini, menghapus/Disable Unit Organisasi (OU).
c) Menguruskan pendaftaran, kemaskini, menghapus/Disable Distribution List (DL).
d) Menguruskan pendaftaran, kemaskini , menghapus/Disable Group.
e) Memaparkan maklumat berdasarkan carian kontak.
f) Menghasilkan laporan yang berkaitan.
g) Menguruskan akaun pengguna untuk semua aktiviti yang diperlukan oleh pentadbir seperti:

i. Menjana laporan dan statistik penggunaan mengikut kementerian, agensi dan akaun pengguna mengikut keperluan.
ii. Proses semakan dan pengesahan pengguna.
iii. Dashboard dan dipaparkan statistik berdasarkan capaian agensi masing- masing.
iv. Lain-lain fungsi berdasarkan keperluan semasa KERAJAAN.
h) Penyediaan fungsi yang menyimpan semua log maklumat komunikasi dan mempunyai kemudahan jejak audit (audit trail).

Penghantaran Fail Bersaiz Besar

Penghantaran Fail Bersaiz Besar adalah menggunakan platform Google Drive dengan akses mudah dan selamat kepada semua kandungan. Pengguna boleh menyimpan dan berkongsi fail atau folder yang sama daripada mana-mana peranti mudah alih, tablet atau komputer. Google Mail berupaya membuat penghantaran fail bersaiz besar dengan menggunakan pautan dokumen yang disimpan dalam Google Drive.
Ciri-ciri bagi pelaksanaan keseluruhan perkhidmatan Penghantaran Fail Bersaiz Besar merangkumi perkara-perkara berikut:

a) Penyediaan perkhidmatan untuk memudahkan penghantaran dan perkongsian fail/dokumen.
b) Perkhidmatan penghantaran dan perkongsian fail yang ditawarkan dapat berfungsi dengan baik dan lancar antara penghantar dan penerima.
c) Ruang storan yang mencukupi untuk pengguna
d) Perkhidmatan untuk memudahkan penghantaran dan penerimaan dokumen yang menyokong ciri-ciri perkongsian berikut:
i. Penghantaran fail kepada lebih dari seorang penerima dalam satu masa.
ii. Memaparkan log bagi semua aktiviti perkongsian.
iii. Menyimpan versi dokumen.
iv. Data Syncronization bagi capaian web dan peranti mudah alih.
e) Pengurusan perkhidmatan perkongsian dan pengemaskinian dokumen dan fail.
f) Simpan dan akses fail pada bila-bila masa, dimana-mana sahaja dari desktop dan peranti mudah alih pengguna.
g) Shared Drive digunakan untuk menyimpan kerja pasukan dalam ruang kongsi yang selamat dan mudah diurus. Sebarang fail yang ditambahkan pada shared drive dimiliki secara bersama oleh pasukan, oleh itu semua pengguna dapat mengikuti perkembangan terkini.