Halaman

Soalan Lazim

Solusi baharu Perkhidmatan MyGovUC 2.0 melibatkan perubahan platform secara on premise ke cloud bagi memastikan tahap ketersediaan perkhidmatan komunikasi dan kolaborasi dapat ditingkatkan.
Objektif pelaksanaan solusi baharu Perkhidmatan MyGovUC 2.0 adalah bertujuan meningkatkan kestabilan capaian dan tahap keselamatan perkhidmatan MyGovUC 2.0. Pelaksanaan ini adalah selaras dengan dasar Pendigitalan Strategik Sektor Awam 2021-2025.
Tarikh migrasi penukaran platform sedia ada Perkhidmatan MyGovUC 2.0 ke platform baharu bermula pada 26 November 2021. Aktiviti migrasi ini akan dilaksanakan secara berfasa mengikut Agensi.
Perkhidmatan platform baharu dijangka dapat digunakan sepenuhnya di Kementerian dan Agensi bermula pada 30 Disember 2021 bergantung kepada kesediaan Agensi.
Penukaran platform Perkhidmatan MyGovUC 2.0 dilakukan dalam masa yang singkat adalah untuk memberi tumpuan kepada penambahbaikan segera bagi meningkatkan tahap keselamatan perkhidmatan MyGovUC 2.0.
Antara kelebihan utama platform baharu adalah penambahan storan iaitu sebanyak 1TB berbanding 20GB sebelum ini. Selain itu, platform baharu turut menawarkan fungsi-fungsi persidangan dalam talian yang dinantikan pengguna seperti lobby, recording (sehingga 8 jam), latar belakang, dan penghantaran dokumen atau gambar melalui chat. Platform baharu ini juga membenarkan "undo send" dalam tempoh 30 saat e-mel dihantar, atau tiada had tempoh jika pilihan Confidential Mail dipilih.
Pengguna boleh mendapatkan maklumat berkenaan platform baharu MyGovUC 2.0 melalui:
1. Hebahan e-mel (yang mengandungi poster dan video).
2. Change Ambassadors akan diberi pendedahan awal dan dilatih untuk memberikan penerangan kepada pengguna di agensi masing-masing berkenaan platform baharu MyGovUC 2.0.
3. Learning Management System (LMS) MyGovUC 2.0.
4. Portal MyGovUC 2.0
Pengguna juga boleh menghubungi Pasukan Projek MyGovUC 2.0 bagi mendapatkan maklumat yang diperlukan dari semasa ke semasa. Maklumat boleh diperolehi dari di portal MyGovUC 2.0 di https://www.mygovuc.gov.my/?q=muat-turun
Bagi mendapatkan bantuan tentang platform baharu MyGovUC 2.0, pengguna boleh merujuk Meja Bantuan di talian 03-83200660 atau melalui e-mel di sdmygovuc@mampu.gov.my.
Meja bantuan beroperasi Isnin hingga Ahad, 24 jam setiap hari.

Akses

Pengguna boleh mengakses platform baharu Perkhidmatan MyGovUC 2.0 dengan menggunakan UserID yang sama, menerusi capaian GWS.mygovuc.gov.my. Kata laluan sementara akan diedarkan kepada semua pengguna melalui e-mel untuk log masuk kali pertama di domain platform baharu. Seterusnya pengguna perlu menukar kata laluan mengikut ketetapan yang disarankan.
Pengguna dinasihatkan menggunakan Web Browser versi yang terkini. Pengguna boleh menggunakan pelbagai jenis Web Browser seperti Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, dan Safari.
Spesifikasi minimum komputer untuk menggunakan platform baharu ini adalah dual core processor dan 2GB memori.
Ya, pengguna boleh mengakses platform baharu dengan menggunakan aplikasi Google di peranti mudah alih. Pengguna Apple iOS dan Android masing-masing boleh mendapatkan aplikasi Gmail, Calendar, Google Chat, Google Meet dan lain- lain dari App Store atau Play Store. Manual Pengguna akan dikemas kini dari semasa ke semasa di portal MyGovUC 2.0.
Ya, pengguna boleh mengakses semua e-mel dalam Perkhidmatan MyGovUC 2.0 sedia ada setelah membuat backup e-mel, dan migrasi maklumat tersebut ke platform baharu. Manual Pengguna: Migrasi E-mel boleh di akses di portal MyGovUC 2.0 di:
1. Apple macOS
2. Google Workspace Migration Microsoft Outlook (GWMMO)
3. Kalendar dan Kontak
4. Microsoft Outlook
5. Mozilla Thunderbird
Pengguna boleh melakukan backup kalendar dan contact dengan merujuk Manual Pengguna yang boleh di akses di pautan Kalendar dan Kontak
Ya, fungsi Distribution List (DL) tersedia dalam platform baharu tersebut.
Ya, fungsi chatting tersedia di platform baharu melalui aplikasi Chat . Chat membolehkan pengguna berbual antara satu sama lain dan mempunyai fungsi tambahan thread . Fungsi Thread membantu pengguna membincangkan topik berasingan dalam ruang yang sama.
Pengguna boleh menggunakan aplikasi Docs, Sheets, dan Slides yang disediakan melalui Google Workspace (GWS) untuk bekerja dan berkolaborasi dengan pengguna lain pada masa yang sama.
Ya, pengguna boleh menetapkan host dan co-host untuk persidangan dalam talian. Secara default , penganjur persidangan dalam talian adalah host sesi tersebut. Jika host sesi adalah individu berlainan daripada penganjur sesi, penganjur sesi perlu memindah milik (ownership ) persidangan kepada host baharu di dalam Calendar. Host boleh menghadkan screen sharing dan chatting, mute peserta, dan membuat tetapan co-host. Setiap sesi persidangan boleh mempunyai maksimum 25 co-host.
Ya, pengguna boleh merakam sesi persidangan dalam talian. Persidangan dalam talian Meet mempunyai fungsi rakaman sehingga 8 jam, dan rakaman disulitkan secara default . Adalah diingatkan rakaman maklumat terperingkat adalah tidak dibenarkan.
Antara fungsi-fungsi yang tersedia untuk penggunaan e-mel platform baharu MyGovUC 2.0 adalah:
Perkhidmatan e-mel MyGovUC 2.0:
  • Penggunaan fungsi enkripsi bagi data at rest (data yang disimpan) dan data in transit (data dalam penghantaran) secara automatik.
  • Infrastruktur cloud dan kemudahan storan on premise di Pusat Data Sektor Awam (PDSA) disediakan untuk penyimpanan maklumat.
  • Fungsi Confidential Mode yang tidak membenarkan e-mel dimajukan (forward ), disalin, dicetak dan dimuat turun.
Kaedah penghantaran maklumat rahsia secara selamat:
  • Maklumat disimpan secara on premise di Pusat Data Sektor Awam (PDSA) menggunakan fungsi yang disediakan. Fungsi ini akan menjana pautan dan kata laluan yang unik.
  • Penghantaran adalah dengan menyertakan pautan pada kandungan e-mel dan dihantar menggunakan fungsi Confidential Mode yang disediakan.
Kata laluan unik yang dijana dihantar kepada penerima.
Sekiranya pengguna tidak dapat menerima kod 2FA melalui SMS atau panggilan telefon, pengguna boleh menggunakan alternatif Google Prompt (perlu mempunyai akses internet) atau Google Authenticator (tidak memerlukan akses internet) untuk log masuk. Sila rujuk Manual Pengesahan 2 Langkah (2FA).
Pengguna boleh melakukan aktiviti back up e-mel sehingga tarikh akhir IceWarp iaitu pada 31hb Januari 2022. Sekiranya pengguna memerlukan bantuan lanjut, boleh hubungi Meja Bantuan MyGovUC 2.0 untuk bantuan selanjutnya melalui talian di 03-8320 0660 atau e-mel kepada sdmygovuc@mampu.gov.my.
Ya, pengguna perlu melakukan back up dan migrasi e-mel, kalendar dan contact secara kendiri dengan merujuk Manual Pengguna yang boleh di akses di Portal MyGovUC 2.0.
Pengguna boleh menggunakan tools berikut untuk melakukan aktiviti back up: 1. Apple macOS 2. Google Workspace Migration Microsoft Outlook (GWMMO) 3. Microsoft Outlook 4. Mozilla Thunderbird Manual Pengguna boleh di akses di Portal MyGovUC 2.0.
Ya, pengguna perlu melakukan konfigurasi Outlook/ Thunderbird untuk menggunakan Outlook/ Thunderbird bagi melakukan back up.
Sekiranya terdapat masalah semasa konfigurasi Thunderbird (IMAP), pengguna boleh mendapatkan khidmat bantuan sokongan menerusi saluran seperti berikut: i. Kiosk Bantuan Online ii. Meja Bantuan MyGovUC 2.0 melalui talian di 03-8320 0660 atau e-mel kepada sdmygovuc@mampu.gov.my. iii. Rujuk kepada Manual migrasi yang terdapat di dalam Portal MyGovUC 2.0.
Sekiranya terdapat masalah semasa untuk log masuk Outlook, pengguna boleh mendapatkan khidmat bantuan sokongan menerusi saluran seperti berikut: i. Kiosk Bantuan Online ii. Meja Bantuan MyGovUC 2.0 melalui talian di 03-8320 0660 atau e-mel kepada sdmygovuc@mampu.gov.my iii. Rujuk kepada Manual Migrasi yang terdapat di dalam Portal MyGovUC 2.0.
Data yang telah di back up boleh di muat naik ke akaun e-mel platform baharu setelah migrasi. Sila rujuk Portal MyGovUC 2.0. Sekiranya pengguna perlu bantuan lanjut, boleh hubungi Meja Bantuan MyGovUC 2.0 untuk pertolongan selanjutnya melalui talian di 03-8320 0660 atau e-mel kepada sdmygovuc@mampu.gov.my.
Kata laluan sementara akan di-e-melkan kepada pengguna sebelum atau pada hari migrasi. Sekiranya pengguna tidak menerima kata laluan sementara, sila hubungi Meja Bantuan MyGovUC 2.0 untuk pertolongan selanjutnya melalui talian di 03-8320 0660 atau e-mel kepada sdmygovuc@mampu.gov.my.

Soalan Lazim

Solusi baharu Perkhidmatan MyGovUC 2.0 melibatkan perubahan platform secara on premise ke cloud bagi memastikan tahap ketersediaan perkhidmatan komunikasi dan kolaborasi dapat ditingkatkan.
Objektif pelaksanaan solusi baharu Perkhidmatan MyGovUC 2.0 adalah bertujuan meningkatkan kestabilan capaian dan tahap keselamatan perkhidmatan MyGovUC 2.0. Pelaksanaan ini adalah selaras dengan dasar Pendigitalan Strategik Sektor Awam 2021-2025.
Tarikh migrasi penukaran platform sedia ada Perkhidmatan MyGovUC 2.0 ke platform baharu bermula pada 26 November 2021. Aktiviti migrasi ini akan dilaksanakan secara berfasa mengikut Agensi.
Perkhidmatan platform baharu dijangka dapat digunakan sepenuhnya di Kementerian dan Agensi bermula pada 30 Disember 2021 bergantung kepada kesediaan Agensi.
Penukaran platform Perkhidmatan MyGovUC 2.0 dilakukan dalam masa yang singkat adalah untuk memberi tumpuan kepada penambahbaikan segera bagi meningkatkan tahap keselamatan perkhidmatan MyGovUC 2.0.
Antara kelebihan utama platform baharu adalah penambahan storan iaitu sebanyak 1TB berbanding 20GB sebelum ini. Selain itu, platform baharu turut menawarkan fungsi-fungsi persidangan dalam talian yang dinantikan pengguna seperti lobby, recording (sehingga 8 jam), latar belakang, dan penghantaran dokumen atau gambar melalui chat. Platform baharu ini juga membenarkan "undo send" dalam tempoh 30 saat e-mel dihantar, atau tiada had tempoh jika pilihan Confidential Mail dipilih.
Pengguna boleh mendapatkan maklumat berkenaan platform baharu MyGovUC 2.0 melalui:
1. Hebahan e-mel (yang mengandungi poster dan video).
2. Change Ambassadors akan diberi pendedahan awal dan dilatih untuk memberikan penerangan kepada pengguna di agensi masing-masing berkenaan platform baharu MyGovUC 2.0.
3. Learning Management System (LMS) MyGovUC 2.0.
4. Portal MyGovUC 2.0
Pengguna juga boleh menghubungi Pasukan Projek MyGovUC 2.0 bagi mendapatkan maklumat yang diperlukan dari semasa ke semasa. Maklumat boleh diperolehi dari di portal MyGovUC 2.0 di https://www.mygovuc.gov.my/?q=muat-turun
Bagi mendapatkan bantuan tentang platform baharu MyGovUC 2.0, pengguna boleh merujuk Meja Bantuan di talian 03-83200660 atau melalui e-mel di sdmygovuc@mampu.gov.my.
Meja bantuan beroperasi Isnin hingga Ahad, 24 jam setiap hari.

Akses

Pengguna boleh mengakses platform baharu Perkhidmatan MyGovUC 2.0 dengan menggunakan UserID yang sama, menerusi capaian GWS.mygovuc.gov.my. Kata laluan sementara akan diedarkan kepada semua pengguna melalui e-mel untuk log masuk kali pertama di domain platform baharu. Seterusnya pengguna perlu menukar kata laluan mengikut ketetapan yang disarankan.
Pengguna dinasihatkan menggunakan Web Browser versi yang terkini. Pengguna boleh menggunakan pelbagai jenis Web Browser seperti Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, dan Safari.
Spesifikasi minimum komputer untuk menggunakan platform baharu ini adalah dual core processor dan 2GB memori.
Ya, pengguna boleh mengakses platform baharu dengan menggunakan aplikasi Google di peranti mudah alih. Pengguna Apple iOS dan Android masing-masing boleh mendapatkan aplikasi Gmail, Calendar, Google Chat, Google Meet dan lain- lain dari App Store atau Play Store. Manual Pengguna akan dikemas kini dari semasa ke semasa di portal MyGovUC 2.0.
Ya, pengguna boleh mengakses semua e-mel dalam Perkhidmatan MyGovUC 2.0 sedia ada setelah membuat backup e-mel, dan migrasi maklumat tersebut ke platform baharu. Manual Pengguna: Migrasi E-mel boleh di akses di portal MyGovUC 2.0 di:
1. Apple macOS
2. Google Workspace Migration Microsoft Outlook (GWMMO)
3. Kalendar dan Kontak
4. Microsoft Outlook
5. Mozilla Thunderbird
Pengguna boleh melakukan backup kalendar dan contact dengan merujuk Manual Pengguna yang boleh di akses di pautan Kalendar dan Kontak
Ya, fungsi Distribution List (DL) tersedia dalam platform baharu tersebut.
Ya, fungsi chatting tersedia di platform baharu melalui aplikasi Chat . Chat membolehkan pengguna berbual antara satu sama lain dan mempunyai fungsi tambahan thread . Fungsi Thread membantu pengguna membincangkan topik berasingan dalam ruang yang sama.
Pengguna boleh menggunakan aplikasi Docs, Sheets, dan Slides yang disediakan melalui Google Workspace (GWS) untuk bekerja dan berkolaborasi dengan pengguna lain pada masa yang sama.
Ya, pengguna boleh menetapkan host dan co-host untuk persidangan dalam talian. Secara default , penganjur persidangan dalam talian adalah host sesi tersebut. Jika host sesi adalah individu berlainan daripada penganjur sesi, penganjur sesi perlu memindah milik (ownership ) persidangan kepada host baharu di dalam Calendar. Host boleh menghadkan screen sharing dan chatting, mute peserta, dan membuat tetapan co-host. Setiap sesi persidangan boleh mempunyai maksimum 25 co-host.
Ya, pengguna boleh merakam sesi persidangan dalam talian. Persidangan dalam talian Meet mempunyai fungsi rakaman sehingga 8 jam, dan rakaman disulitkan secara default . Adalah diingatkan rakaman maklumat terperingkat adalah tidak dibenarkan.
Antara fungsi-fungsi yang tersedia untuk penggunaan e-mel platform baharu MyGovUC 2.0 adalah:
Perkhidmatan e-mel MyGovUC 2.0:
  • Penggunaan fungsi enkripsi bagi data at rest (data yang disimpan) dan data in transit (data dalam penghantaran) secara automatik.
  • Infrastruktur cloud dan kemudahan storan on premise di Pusat Data Sektor Awam (PDSA) disediakan untuk penyimpanan maklumat.
  • Fungsi Confidential Mode yang tidak membenarkan e-mel dimajukan (forward ), disalin, dicetak dan dimuat turun.
Kaedah penghantaran maklumat rahsia secara selamat:
  • Maklumat disimpan secara on premise di Pusat Data Sektor Awam (PDSA) menggunakan fungsi yang disediakan. Fungsi ini akan menjana pautan dan kata laluan yang unik.
  • Penghantaran adalah dengan menyertakan pautan pada kandungan e-mel dan dihantar menggunakan fungsi Confidential Mode yang disediakan.
Kata laluan unik yang dijana dihantar kepada penerima.
Sekiranya pengguna tidak dapat menerima kod 2FA melalui SMS atau panggilan telefon, pengguna boleh menggunakan alternatif Google Prompt (perlu mempunyai akses internet) atau Google Authenticator (tidak memerlukan akses internet) untuk log masuk. Sila rujuk Manual Pengesahan 2 Langkah (2FA).
Pengguna boleh melakukan aktiviti back up e-mel sehingga tarikh akhir IceWarp iaitu pada 31hb Januari 2022. Sekiranya pengguna memerlukan bantuan lanjut, boleh hubungi Meja Bantuan MyGovUC 2.0 untuk bantuan selanjutnya melalui talian di 03-8320 0660 atau e-mel kepada sdmygovuc@mampu.gov.my.
Ya, pengguna perlu melakukan back up dan migrasi e-mel, kalendar dan contact secara kendiri dengan merujuk Manual Pengguna yang boleh di akses di Portal MyGovUC 2.0.
Pengguna boleh menggunakan tools berikut untuk melakukan aktiviti back up: 1. Apple macOS 2. Google Workspace Migration Microsoft Outlook (GWMMO) 3. Microsoft Outlook 4. Mozilla Thunderbird Manual Pengguna boleh di akses di Portal MyGovUC 2.0.
Ya, pengguna perlu melakukan konfigurasi Outlook/ Thunderbird untuk menggunakan Outlook/ Thunderbird bagi melakukan back up.
Sekiranya terdapat masalah semasa konfigurasi Thunderbird (IMAP), pengguna boleh mendapatkan khidmat bantuan sokongan menerusi saluran seperti berikut: i. Kiosk Bantuan Online ii. Meja Bantuan MyGovUC 2.0 melalui talian di 03-8320 0660 atau e-mel kepada sdmygovuc@mampu.gov.my. iii. Rujuk kepada Manual migrasi yang terdapat di dalam Portal MyGovUC 2.0.
Sekiranya terdapat masalah semasa untuk log masuk Outlook, pengguna boleh mendapatkan khidmat bantuan sokongan menerusi saluran seperti berikut: i. Kiosk Bantuan Online ii. Meja Bantuan MyGovUC 2.0 melalui talian di 03-8320 0660 atau e-mel kepada sdmygovuc@mampu.gov.my iii. Rujuk kepada Manual Migrasi yang terdapat di dalam Portal MyGovUC 2.0.
Data yang telah di back up boleh di muat naik ke akaun e-mel platform baharu setelah migrasi. Sila rujuk Portal MyGovUC 2.0. Sekiranya pengguna perlu bantuan lanjut, boleh hubungi Meja Bantuan MyGovUC 2.0 untuk pertolongan selanjutnya melalui talian di 03-8320 0660 atau e-mel kepada sdmygovuc@mampu.gov.my.
Kata laluan sementara akan di-e-melkan kepada pengguna sebelum atau pada hari migrasi. Sekiranya pengguna tidak menerima kata laluan sementara, sila hubungi Meja Bantuan MyGovUC 2.0 untuk pertolongan selanjutnya melalui talian di 03-8320 0660 atau e-mel kepada sdmygovuc@mampu.gov.my.